هنـــــَر هـآے دَستــــــے
یه وبلـآگ ِ هنرے!کـآرے از دو معلم و یک دانش آموز! :))
شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۰
طرز بافت جا دکمه
طریقه بافت جادکمه افقی

به اندازه دکمه دانه ها را کور کنید، و در رج بعدی به جای همان دانه های کور شده در همان تعداد دانه سر بیاندازید :


طریقه بافت جادکمه عمودی

دانه ها را در نقطه ای که باید جادکمه را شروع کنید، تقسیم کنید و دو قسمت جداگانه بافته میشود ( یک قسمت با نخ جدید ) در طول لازم برای جا دکمه، بعد دو قسمت را دوباره متصل و در یک رج ببافید :


+ :)) 2 تـآ هنَردوست!
Chrome Pointer